Brändäys ei ole kaunisteltua vaan kaunista totuutta