Voimassa 10.11.2021 alkaen

Tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1.    Rekisterinpitäjä
Brändikorjaamo Välkky / Dogomo Oy
Postiosoite: Riihimäentie 11, 61500 Isokyrö
Y-tunnus: 2812633-4
Vastuuhenkilö: Heidi Hendrell
Puhelin: 045 669 67 99

2.    Rekisterin nimi
Brändikorjaamo Välkyn asiakasrekisteri

3.    Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, sekä henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
 • Brändikorjaamo Välkyn palveluiden käyttöoikeuden myöntäminen ja ylläpito
 • Brändikorjaamo Välkyn palveluiden markkinointi- ja myyntitoimenpiteet
 • asiakastyytyväisyyskyselyt ja mielipidetutkimukset
 • palvelun kehittäminen ja ylläpito

4.    Rekisterin tietosisältö
Käyttäjän itse verkkokauppaostoksen tai lomakkeiden täyttämisen yhteydessä antamat, tallennetut tiedot.

 1. Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 2. Asiakkuustiedot: a) tilaus-, osto- ja maksukäyttäytymistiedot, b) palvelun käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot kuten käyttäjänimi ja salasana
 3. Markkinointilupa: rekisteröidyn antama lupa markkinointiin
 4. Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot sekä rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä, vieraillut sivut ja vierailun aika.
 5. Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa, kuten reklamaatiot ja palautteet

5.    Tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus

 1. Asiakkaan oma ilmoitus verkkokauppaostoksen yhteydessä tai
 2. Asiakkaan tekemä yhteydenotto asiakaspalveluun (yhteydenotto-/palautelomake) tai
 3. Muu asiakkaan itse lomakkeen täyttämisen kautta antama tieto (esim. tuotearvioiden tekeminen tai muu kommentointi sivustolla)
 4. Uutiskirjeen tilaus, johon on erikseen kysytty lupa

Muut tietolähteet

Lisäksi käyttäytymistietoja voidaan kerätä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Tältä osin esimerkiksi Google Analytics on osa palvelua.

6.    Tietojen luovutus & vastaanottajat
Tietoja käytetään vain kohdassa 3 (Tietojen käsittelyn tarkoitus) ilmoitettuihin palvelun sisäisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena valtuutetut palveluntarjoajat, joiden tehtävänä on auttaa palvelun tuottamisessa ja ylläpidossa, kuten tekninen ylläpito, palvelintarjoajat tai maksujärjestelmän tarjoajat. Jokaisen palveluntarjoajan kanssa on olemassa olevat sopimukset, joiden mukaan palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvasäännöksiä.

7.    Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on kappaleessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

8.    Rekisteröidyn oikeudet

 • Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen: Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti [email protected]älkky.fi. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 2 viikon kuluessa. Tietojaan rekisteröity pääsee itse tarkastamaan ja muokkaamaan oman käyttäjätilinsä kautta.
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää käyttäjätunnuksensa ja siten henkilötietojensa poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti [email protected]älkky.fi. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 2 viikon kuluessa.
  • Rekisteröity voi muokata tai estää evästeet sivuston evästeilmoituksen kautta.
  • Suoramarkkinointiluvan aiemmin antaneella asiakkaalla on mahdollisuus poistaa itsensä postituslistalta sähköpostikirjeessä annetun linkin kautta.
 • Oikeus tehdä valitus: Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojensa käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä oikeuksia, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9.    Rekisterin suojaus
Asiakastietoja pääsevät käsittelemään vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja. Näillä työntekijöillä on oma käyttäjätunnus ja salasana rekisterijärjestelmään ja tietoja käsitellään turvallisissa tiloissa. Tietokannat, joihin asiakastiedot on tallennettu, on asianmukaisin tavoin teknisillä keinoilla suojattu eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä.

Mikäli tietoturvaloukkaus pääsee kaikista turvatoimenpiteistä huolimatta syntymään, ilmoitamme asiasta viivyttelemättä valvontaviranomaisille sekä tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille rekisteröidyille.